Opinies en Lezersbrieven

– laatste bewerking op deze pagina: 17 juni 2024

‘Alles wat ik goed opgeschreven heb, geeft ruimte aan mijn brein’  © LG

Ingezonden VK, niet geplaatst m.u.v. bovenstaande page header:

Op 24 april 2024 plaatste de Limburger Ik las je!

Schrijven heb ik mijn hele leven gedaan. Het begon met het schrijven van brieven aan/met Maria Hammerschmidt waarin ook een groot palet van andere onderwerpen dan onze adolescentenliefde aan de orde kwam. Later kwam de schrijverij verder op gang met brieven all over the world in de periode dat ik ging reizen (zomer 1972). Tijdens onze ‘wereldreis’ (medio 1978 tot medio 1980) hebben we talloze brieven geschreven; de inhoud komt grootdeels overeen met datgene wat neergeslagen is in de vier reisdagboeken en de uitgetypte samenvattingen in foto-album 12 en 13. Van 1984 tot 1990 werkte ik vooral aan de boeken Anatomie/Fysiologie voor de verpleegkunde-opleidingen. En de actualisering van daarvan gaat door tot op de dag van vandaag. 
Vanaf ongeveer 2018 ben ik in steeds grotere frequentie mijn ‘schrijfsels’ (lezersbrieven, opinies en artikelen) gaan aanbieden voor publicatie in kranten en tijdschriften.

Maar er is inmiddels veel meer schrijfwerk. In november ’22 verscheen mijn educatief voorleesboek Pépé
En de familieuitgave van mijn volgend boek is eind januari ’24 gedistribueerd. Het is een tweeluik: Tante Annie – gezinsleven / Zuster Reparatrice – kloosterleven. Een van de jongere zussen van mijn vader is de spil in de familiegeschiedenis van drie generaties Grégoire-Trijbels. Het manuscript van de beoogde publieksuitgave ligt momenteel ter beoordeling bij Uitgeverij Van Oorschot en bij Uitgeverij Kok Boekenhuis.

In beginsel bied ik mijn Lezersbrieven/Opinies als eerste aan aan de Volkskrant. Dat vind ik nu eenmaal ‘mijn’ krant. Maar dagelijks neem ik ook NRC door, ik lees het Regiokatern van het Leidsch Dagblad, ik neem het Regiokatern van de Alkmaarse Courant door en ik scan De Limburger. Dat geeft vaak aanleiding tot reacties. Indien thematiek alle kranten haalt, stuur ik mijn Lezersbrief of Opinie over die thematiek naar alle landelijke en regionale kranten. Via het DPG-media account kan ik van vele andere kranten kennisnemen.
Ik krijg de voor publicatiekwalificatie vereiste schrijfstijl steeds beter onder de knie; dat is terug te zien in de publicatiestatistiek.
Op Internet is een zich in aantal pagina’s uitbreidende bloemlezing te vinden. Daaronder vind je overigens ook – gelukkig sporadisch – een aantal ‘rioolberichten’; een verontrustend fenomeen, waarover ik afzonderlijk publiceerde.

Op de onderhavige websitepagina’s wil ik mijn ‘schrijfsels’ delen, in beginsel in een ’tegenkloks’ chronologische volgorde, dus  eerst de nieuwste en vervolgens oudere. Maar ik heb stukken die bij elkaar passen ook bij elkaar geplaatst. 
Het keuzecriterium is betrekkelijk eenvoudig: ‘Wat zou de websitebezoeker kunnen boeien?’ Maar ook: ‘Welke teksten vind ikzelf (nog steeds) de moeite waard?’ Wanneer meerdere kranten de tekst publiceerden dan neem ik hier die versie op die ik het beste vind, ‘ongecensureerd’, goede lay out. En indien de context daartoe noopt, voeg ik nog wat tekst toe.


Een ietwat aangepaste Lezersbrief. Waar staat ‘een uitzondering daargelaten’ schreef ik in mijn tekst ‘met uitzondering van onderzoeksjournalist Jesse Frederik (De Correspondent)’.
Daar valt mee te leven.
Waar niet mee valt te leven zijn de verkeerde getallen. Gevolg van slordig onderzoek mijnerzijds. Door de zaterdagse publicatie zelf rinkelde een belletje: ‘Het is krankjorum veel.’ En dus ging ik op de zondag opnieuw speuren. Op Internet staan nogal wat bronnen die reppen van 5,5 miljard euro of 5,5 miljard zonder valuta. Maar het juiste bedrag destijds (bij oplevering in 1986) is 5,5 miljard gulden. Dat bedrag is op sommige internetsites ook te vinden maar ik heb voor de zekerheid – via de onvolprezen website Delpher – de kranten van destijds geraadpleegd.

De CBS-calculator daarop losgelaten laat de navolgende omrekening zien:

NB: in het guldenvakje zie je niet alle acht nullen maar ze staan er wel.

En dus heb ik – voor een mogelijk volgende publicatie – de tekst aangepast: ‘evenveel als twee-en-een-halve Oosterscheldekering’ en ‘geld hebben om nog twee soortgelijke wereldwonderen als de Oosterscheldedam te creëren.’
Evengoed: krankjorum.Leidsch Dagblad, 15 mei 2024:

Idem Nederlands Dagblad, 14 mei 2024 en de Limburger, 16 mei 2024.


Volkskrant van zaterdag 11 mei 2024:


NS en het overige OV stonden op zaterdag 20 april 2024 om 22:30u drie minuten stil om aandacht te vragen voor de bejegening van en het geweld jegens medewerkers.
Ik schreef er een stukje over. De Volkskrant en het Parool plaatsten het de week erop.
Maar iets meer dan een week later was het weer raak. En dus in NRC (verbeterde versie) en in de Telegraaf (gecompleteerd):Anton van Hoof attendeerde mij op diens Lezersbrief van 25 april  2024 in NRC. In alle opzichten relevant:Mij werd gevraagd of Sigmund in de Volkskrant van woensdag 24 april 2024 geïnspireerd was op mijn Lezersbrief. Zou zo maar kunnen…:


Leidsch Dagblad 17 april 2024:


Op 16 april 2024 mailde ik een – wat mij betreft veel leukere – variant van de onderstaande ‘Formatie’-plaatsing in de Limburger naar een aantal kranten:

Revue
Ik kan er niets aan doen: de persoptredens van de huidige informateurs doen mij onweerstaanbaar denken aan Snip en Snap. Niet alleen in hun lichaamstaal, hun gezichtsuitdrukkingen, hun verbale en non-verbale interactie maar ook in hun relatie tot de werkelijkheid. Hoe treurig ook het huidige formatieproces is, het is tegelijkertijd amusant, het is variété. Ook Koot en Bie zouden er wel raad mee geweten hebben.
Mijn glazen bol liegt zelden: we kijken naar de zwanenzang in slow motion van een cabaretformatie
. Het was niks, het is niks, het wordt niks.
Wel jammer dat Wilders dan niet de kans krijgt om te laten zien, dat hij en zijn ‘partij-die-geen-partij-is’ wel*/niet* de competenties in huis hebben die nodig zijn om ons land te besturen (*doorstrepen wat van toepassing geacht wordt).
Dank-U-Wel-Alstublieft…
Ludo Grégoire, Leiden


Geplaatst op 12 april 2024 in De Limburger.


Een dag eerder plaatste NRC een iets compactere versie van het artikel.
Het Dagblad van het Noorden plaatste het stuk op 12 april 2024 integraal.


Geplaatst op 3 april 2024.
Ook in De Telegraaf, het AD en het BD.


Op 24 maart 2024 zond ik onderstaand stukje aan alle kranten:

De tijd zal het leren
Je kunt er de klok op gelijkzetten. In de kranten van komende vrijdag tot en met dinsdag verschijnen de jaarlijkse beschouwingen en reacties daarop over de voor- en nadelen van de wisseling van winter- naar zomertijd. Over biologische klokken en al dan niet energiebesparing. Over ongelukken in het verkeer en depressies. In de lezersbrieven gaat het altijd gepassioneerd om de keuze die gemaakt moet worden als – zoals in EU-verband besloten is – de wisseling afgeschaft wordt: de huidige wintertijd of de huidige zomertijd?
Alle argumentatie ten spijt is er maar één criterium dat voor Nederland uiteindelijk telt: wat beslist Duitsland? Wie nu nog niet weet dat handel en geld verdienen de maat der dingen bepaalt en dus ook de gehanteerde tijd, heeft de klok horen luiden, maar weet niet… juist.
Duitsland is onze buur en onze allerbelangrijkste handelspartner. En als Duitsland de tijdswisseling afschaft, kiest het land voor permanente zomertijd. Want zou voor wintertijd gekozen worden dan gaat in Berlijn midzomer de zon al rond kwart voor vier op en dus gaat het er om drie uur ‘s nachts schemeren. En de terrassen krijgen dan al om half negen ’s avonds te maken met schemerlicht. Polen kiest om precies dezelfde reden als Nederland voor dezelfde tijdzone als Duitsland: buurland en allerbelangrijkste handelspartner. Als Duitsland voor de wintertijd zou kiezen gaat het in Warschau midzomer al om half drie ’s nachts schemeren en om kwart over acht ’s avonds moet de terrasverlichting aan. Gaat allemaal niet gebeuren. Dus: zoals het klokje in Berlijn tikt, tikt het ook bij ons.
Ludo Grégoire, Leiden.

De Telegraaf publiceerde de volgende dag een wel zeer gecomprimeerde versie:


NRC 21 maart 2024.
De Volkskrant en de Limburger 22 maart 2024.


Leidsch Dagblad 7 februari 2024:


AD, 26 januari 2024:


Het Parool plaatste, het AD en vrijwel alle regionale bladen van Mediahuis.


In lijn met mijn ‘specialiteit’ (De Nationale Feestdagen) zond ik navolgend artikel naar alle kranten. Geplaatst door De Limburger en door Trouw (op 19 december 2023).
Naar aanleiding van de berichtgeving over de vondst van de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernard zond ik op donderdag 5 oktober ’23 de navolgende Lezersbrief naar alle kranten. Het Parool plaatste (zonder correctie Bernhard) op 7 oktober 2023.

In de Volkskrant van 6 oktober 2023 stond een Lezersbrief met een geniaal voorstel:


De onderstaande Lezersbrief zond ik – na overleg met Ludo en Charla (woningzoekend) – naar alle kranten op 12 oktober 2023.
De Limburger plaatste een ‘gecensureerde’ (verkorte) versie op 16 oktober 2023; het Parool en het
Brabants Dagblad plaatsten integraal. Zo ook het Leidsch Dagblad op 18 oktober:

Per mail van 18 oktober 2023 reageerde ‘Het Woonprotest’:

Beste Ludo,
Op 16 oktober verscheen uw publicatie ‘Waar blijft het verzet van al die mensen die niet aan woonruimte kunnen komen?’ in het Parool.
Ik mail u om u te bedanken voor uw bezorgdheid om het lot van onze generatie en alle andere slachtoffers van de wooncrisis.
Gelukkig hebben we goed nieuws voor u! Op 28 oktober organiseren wij ons derde woonprotest om 13:00 in Den Haag, in navolging van onze eerdere demonstraties in Amsterdam in september 2021 (17,500 deelnemers) en februari 2023 (1700 deelnemers). U bent bij dezen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de aankomende demonstratie.
U vindt meer informatie over de demonstratie, onze eisen en ons verzet op woonprotest.nl.
Hartelijke groet, namens het hele team van Woonprotest,
Sander van der Kraan

😊 


Dit is een actuele variant op het stuk dat op 8 november 2022 in de Volkskrant werd gepubliceerd.
Het Parool publiceerde op 6 oktober 2023.


In de Volkskrant van 30 oktober 2020 publiceerde ik voor het eerst over mijn ‘stokpaardje’: de Zorgverzekeringswet. Inmiddels heeft het zo’n beetje in alle kranten gestaan. Zonder resultaat overigens…
En daarom zond ik eind september ’23 een geactualiseerde variant opnieuw aan alle kranten.
Het stuk werd (ingekort) geplaatst in de Leeuwarder Courant, in de Volkskrant en in de Limburger.
Het Noordhollands Dagblad en het Leidsch Dagblad publiceerden het stuk op zaterdag 30 september 2023. Dat stuk neem ik hier op:

Dergelijke stukken leveren vaak een of meerdere reactiemails op. Meestal over aspecten van de zorg die ik niet behandelde: preventie, leefstijl, ZVW-premie, het nut van ‘remgeld’, de zorgtoeslag. Ik leer er (bijna) altijd iets van en de mailer krijgt (bijna) altijd antwoord.

In De Limburger van 5 oktober 2023 kwam een uitstekende aanvulling:

Ofschoon ik mijn tekst een volgende keer anders zou formuleren, gaat het mij om het principe: inkomensafhankelijkheid zowel in de verzekeringspremie als voor het geheel van het belastbare inkomen.


Het is een variant op de Lezersbrief in het Parool van 1 november 2022.Onder de titel Raison d’être mailde ik bovenstaand artikel aan alle kranten. Het Brabants Dagblad pikte het als eerste op. 
En ook het Reformatorisch Dagblad wilde het plaatsen.
Wim Lemstra (opinieredacteur): ‘(..) Vooraf leggen we de door ons geredigeerde tekst, met een voor iedereen begrijpelijke kop, ter controle aan u voor.’ Het werd: Verkiezingsprogramma’s. Ook goed.
Idem Het Parool onder de titel: ‘Als BBB en SP hun partijprogramma niet laten doorrekenen, moeten de media dat maar doen’

Aan Fons Knegtel (hoofd Opinieredactie) mailde ik:
‘Waarom neemt het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren niet het initiatief om gezamenlijk hierin op te trekken? Huur de Argumentenfabriek van Frank Kalshoven  in om in overleg met het Genootschap een voor alle kranten aanvaardbare systematiek in te richten. Kosten delen en succes verzekerd!’


Leidsch Dagblad:

Het stuk is een op peuken toegespitste variant van eerdere stukken (kauwgom en sigarettenfilters). Deze keer geplaatst met een foto van mijn hand 😊.


Interview voor het augustusnummer ’23 van het VvE Magazine:


Op vrijdag 4 augustus 2023 stond het navolgende artikel in de Volkskrant: Het risico op een kernoorlog is niet nul. Help de atoombom de wereld uit, te beginnen bij Volkel! 
Het stuk inspireerde mij tot een reactie. De VK-redactie liet mij weten niet te zullen plaatsen. En dus zond ik het stuk aan andere kranten. Het Brabants Dagblad pikte het als eerste op (10 augustus 2023):

Ik kan eenieder die geïnteresseerd is in een realistisch scenario tot controle over kernwapens de lezing van de speech van Barack Obama (Praag, 2019) aanbevelen.

De Leeuwarder Courant plaatste mijn stuk op 10 augustus en De Stentor op 19 augustus 2023 (inclusief reacties).

In mijn aantekeningen voor een volgende versie nam ik op:
+ (..) Hitler op 6 juni 1944 de Bom (..); 
+ Is het uitgesloten dat de Oekraïne-oorlog uitmondt in een nucleair conflict? Indien niet: is het dan uitgesloten dat er escalatie is tot MAD?
+ Is het uitgesloten dat Poetin eenzelfde Werdegang kan hebben zoals Hitler laat zien in de film Der Untergang? En wat als Trump weer president wordt en een Wag the dog kans denkt nodig te hebben?

De bovenstaande publicatie is een uitwerking van:


Leidsch Dagblad 9 augustus 2023:


.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nog strakker geformuleerd:

Koranverbrandingen
Op 3 november 2004, de dag na de moord op Theo van Gogh, schreef Remco Campert in zijn Volkskrantcolumn: “De ene na de andere politicus stond pal voor de vrijheid van meningsuiting, maar dat is toch iets anders dan de vrijheid om mensen tot in hun ziel pijn te doen. (..) Jaren geleden waren de joden zijn (=TvG) slachtoffer. Ik vind dat iemand die toen schreef ‘wat ruikt het hier naar caramel. . . vandaag verbranden ze alleen suikerzieke joden’ niet als een held van de vrije meningsuiting de geschiedenis in moet gaan.” Iedereen moet zich die woorden van deze vorig jaar overleden maestro in de oren knopen.

Ludo Grégoire (jurist Staats- en Bestuursrecht), Leiden.
Ingestuurd Volkskrant: 8 augustus 2023, niet geplaatst.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Deze Lezersbrieven passen bij een stuk dat ik ongeveer drie jaar geleden mailde aan de Volkskrant (6 november 2020, niet geplaatst):

Cartoons
Begrip hebben voor het sentiment van moslims waar het gaat om cartoons waarin de profeet of zijn volgelingen het mikpunt zijn, is cruciaal om iets te bereiken op dit ‘dossier’ binnen onze samenleving. Wie de commentaren van ‘moslims van goede wil’ goed analyseert, ziet vooral spraakverwarring over het hogere belang van vrijheid van meningsuiting. Het zou daarom enorm helpen wanneer voor de illustratie van het belang van vrijheid van meningsuiting – om te beginnen in het onderwijs maar eigenlijk overal – tegelijkertijd cartoons getoond zouden worden over Jezus Christus, over homo’s, over Mohammed, over transgenders, over Joden, over aanhangers van de PvdD, over Eskimo’s. En vooral over Oelikoeli. Ik weet zeker dat Youp het hiermee eens is.

Ludo Grégoire, Leiden.


Marijke en ik liepen medio november ’22 het Krijtlandpad en begin juli ’23 de Dutch Mountain Trail.

Mathieu appte mij: ‘Ludo, VVV Limburg zal blij zijn met je artikel in de Limburger vandaag.’       😊  


Harrie Sterke mailde mij n.a.v. mijn inzending: ‘Ik zou een soort leven dat zichzelf vernietigt niet intelligent noemen.’
Ik: ‘Hebben we hier de Sterke-paradox?’

En dus voegde ik in de versie voor het Leidsch Dagblad een laatste zin toe:


Bram vroeg: ‘Voorwaar een mooi vergezicht van Duis! Maar waar haal je Wim zo gauw vandaan? Navorschingen? Of gewoon het geheugen?’
Ik: ‘Geheugen. Kan het niet helpen… en best handig 😆.’

Variant ingezonden VK: 4 september 2023. Na enige dagen bericht retour: ‘Klaargezet voor publicatie. Andere stukken geplaatst. Nu niet meer urgent.’


Gegeven de val van het Kabinet Rutte IV gaan we zien wat de beperkte bundeling van progressieve krachten bij de TK-verkiezingen op 22 november ’23 gaat opleveren. En dus:

Jammer genoeg werd de titel die ik aanleverde – Meedoen of wegkwijnen – gewijzigd.

Ik: ‘Wedden om een etentje dat Frans Timmermans MP wordt?’
Walter: ‘Keep on dreaming. Weddenschap? OK.’


Na de monsterzege van de BBB bij de Verkiezingen voor de Provinciale Staten (maart ’23) publiceerden vele kranten mijn artikel: Leiderschap in de heksenketel
De eerste alinea van dat artikel luidt als volgt:
De politieke aardverschuiving die de BBB vorige week tot de grootste partij in alle Nederlandse provincies maakte, wordt door duiders in de media vooral toegeschreven aan incompetent landsbestuur en ongenoegen over onbetrouwbare politici en de verrafelde overheid. Een belangrijke diepere oorzaak van het inmiddels langdurige falen van het openbaar bestuur wordt vrijwel nooit geanalyseerd en dus ook niet voorzien van aanbevelingen ter verbetering.
Die oorzaak kan samengevat worden in het gezegde uit de Franse Revolutie: ‘elk volk krijgt de leiders die het verdient’.

In College Tour (Twan Huys) van 28 mei ’23 kwam het al in zicht: het besluit van Sigrid Kaag om zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen voor de politiek. Ze maakte dat besluit in dagblad Trouw van 13 juli ’23 bekend. 
Dat gaf mij de kans om opnieuw ‘mijn ei te leggen’: 

Trouw bood mij in telefonisch contact – bij monde van Wilma van Meteren (opinieredactie) – voor dit artikel de door vakantie vrijgekomen columnplek van politiek redacteur Wilma Kieskamp aan. Ook het Reformatorisch Dagblad en het Brabants Dagblad (uitstekend contact met Fons Knegtel, opinieredactie) publiceerden. De Volkskrant nam het stuk op als Brief van de Dag (15/7/’23) maar daarbij werd het – zonder contact en dus ook zonder toestemming – halverwege ‘geamputeerd’.

Over die journalistiek verwerpelijke ingreep vond – vruchteloos – mailwisseling plaats. De essentie van mijn protest:

Door de VK-ingreep ‘denatureert’ mijn stuk. Door de drastische ‘coupure’ is mijn stuk te veel gaan lijken op wat ik in de maatschappelijke discussie (én in de kranten) nu juist veelal mis: realistische suggesties voor antwoorden op de vraag ‘Hoe dan?’ 

En er was ook adhesie, onder andere in Trouw:


Dit artikel stond in het Leidsch Dagblad van 13 juli 2023:

Mijn gepubliceerde reactie: 

Marijke en ik gingen naar de lezing van Auke-Florian Hiemstra van Naturalis. Dat inspirerende mij tot de navolgende inzending (LD, 19/7/’23). Niet gepubliceerd.

Anti-vogelpinnen
In de Lezersbrief over de wapenwedloop tussen de ‘wegjagers’ en hun ‘doelgroep’ (Regio, 19/7) voorspelt Ludo Grégoire dat vogels in de binnensteden geplaatste anti-vogelpinnen onschadelijk zullen maken door er takjes tussen te laten vallen. Die voorspelling blijkt al uitgekomen te zijn. Auke-Florian Hiemstra verhaalde vorige week donderdag in zijn bijzonder leuke Naturalis-lezing over een duif in de Londense Underground die precies dat gedaan heeft. Toen ‘wegjagers’ het nest dat zij op een regelkast gemaakt had, weggehaald hadden en op die plaats anti-vogelpinnen geplakt hadden, troffen zij een week later het nest weer aan. Bovenop de pinnen. De duif had ze onschadelijk gemaakt door er takjes, plastic en andere rommel tussen te proppen. Ze zal er met een big smile hebben zitten broeden.
Ludo Grégoire, Leiden.


Een van mijn grote inspiratoren, Bert Wagendorp, nam op vrijdag 7 juli 2023 afscheid als columnist. Maar gelukkig niet helemaal.

Op maandag 20 juli 2023 plaatste de Volkskrant mijn ‘aubade’:

Ik ontving per kerende mail een persoonlijke reactie: ‘Goedemorgen Ludo, dank voor je aardige woorden die ik vanochtend ook nog teruglas in de krant!
Hartelijke groet, Bert’


Evert was degene die mij inspireerde; de Stentor plaatste het stuk op 24 juni 2023.
In een latere, niet gepubliceerde versie van het stuk, gemaakt voor de Vogelvrije Fietser voegde ik toe:
Veerpontjes horen bij Nederland zoals dijken, fietsen, molens, cabaret en polderen.
Bovendien completeerde ik Jak’s motivatie: ‘M’n schoonfamilie woont in Winterswijk; als ik ‘s zaterdags heen fiets en ’s zondags terug, hoef ik er maar één avond te zijn en maak ik toch een goede beurt.’


Het Brabants Dagblad, met name opinie-chef Fons Knegtel, is mijn inzendingen goedgezind. Hij is communicatief en attent. Fijn om mee te werken.

Er kwam een lezersreactie:

En ook mijn dupliek werd gepubliceerd:

De Limburger plaatste het stuk op zaterdag 19 augustus 2023 onder de titel ‘Mensenrecht‘.


Het Singelpark heeft al mijn/onze sympathie. De ontwikkeling van de verschillende delen blijven inspireren tot ‘stukjes’ in de krant. Dit stond in het Leidsch Dagblad van 5 juli 2023:

Helaas plaatste het LD de foto’s die ik bijleverde niet: Het stukje – dus ook de complimenten – werd door Jeroen Maters, de aartsvader van het Singelpark, op de FB-pagina ‘Singelpark Leiden’ geplaatst.


Ik greep mijn kans op ‘sluikreclame’:


Verschillende kranten publiceerden mijn suggestie voor de problemen met de vaargeul Holwert – Ameland.
Geplaatst Trouw: 29 juni 2023:


Niet alleen geparkeerde auto’s ontsieren overal het stadsbeeld, maar ook – en wellicht nog wel erger – de enorme aantallen ‘geparkeerde’ fietsen. Geparkeerde tussen aanhalingstekens want in Nederland zie je nergens wat we in Japan zagen: met lijnen aangegeven vakken waarin de fietsen vrij precies in geplaatst (moeten) worden. Wij wisten dat niet en prompt hingen er grote rode labels aan onze fietsen die – ofschoon in het Japans – niets aan betekenis te raden gaven.

Leidsch Dagblad 14 juni 2023:


Terugkerend onderwerp, gepubliceerd in vele kranten:


Leidsch Dagblad 10 mei 2023:

In de aanloop naar onze fietstrektocht van Pompeï naar Leiden (mei-juni ’23) verbleven we precies op de dag dat Napoli het landskampioenschap voetbal veroverde in de oude binnenstad van Napels. De stad ontplofte in een orgie van vreugde; het inspireerde mij tot bovenstaand stukje, ook geplaatst in Het Parool. 
Ik stuurde het artikeltje vervolgens naar het voetbaltijdschrift Hard Gras. Mail van Henk Spaan: ‘Het past niet in onze formule, maar compliment voor de titel!’ 😊


Ik schreef enkele malen over Sifan Hassan. Het Brabants Dagblad publiceerde als eerste op 14 augustus 2021:Bram’s reactie werd op 19 augustus 2021 gepubliceerd 😊:
En aansluitend mijn dupliek op 24 augustus 2021:Naar aanleiding van Sifan’s ‘buitenaardse’ prestatie op de London Marathon werd mijn ‘finale’ bijdrage in de VK geplaatst:

Discussie (Bram, Kees) gesloten.Brabants Dagblad 20 april 2023:

De inhoud van het lied ‘Jacob Olle’ van Herman van Veen past eigenlijk niet goed bij het citaat ‘er werd een pad naar hem genoemd, want een straat kon er niet af’ maar de passage is hier uiterst toepasselijk.

Op zaterdag 29 juli 2023 ben ik ter plaatse gaan kijken. 
Het informatiebordje dat herinnert aan het bezoek van Benjamin Ferencz en de vernoeming van het pad staat voor het hek van het Vredespaleis aan het Carnagieplein (rode pijl).
Als je bij het bordje staat, heb je geen enkele aanwijzing voor waar het Benjamin Ferenczpad is. Het begin van het pad ligt namelijk iets noordelijker, verscholen tussen bomen (blauwe pijl). 
Het pad is ongeveer 150m lang en anderhalve meter breed.
Je zou kunnen zeggen: net zo bescheiden als de kleine, grote Benjamin Ferencz zelf.


Gegeven het stikstofdossier leverde ik de volgende Lezersbrief aan alle kranten aan:


Het mislukken van het Landbouwakkoord gaf mij de gelegenheid om opnieuw reclame te maken voor Frans Timmermans:


Volkskrant 31 maart 2023:

Bram en Jan zagen er weinig in; we zullen zien…


Volkskrant 23 maart 2023:

Volkskrant 24 maart 2023:

Nog voordat mijn Lezersbrief geplaatst was, ontving ik een mail van Rinske van de Goor dat zij toestemming geeft voor het gebruiken van haar ‘input’ in ons boek 😊. 


NRC 16 maart 2023:

Over #MeToo publiceerde ik eerder, o.a. Leidsch Dagblad 15 augustus 2020:


Brabants Dagblad 11 maart 2023:

Deze inzending/plaatsing in meerdere kranten oogstte vele ‘rioolberichten’ van domrechts.


Trouw 6 en 7 maart 2023:


Het Parool 22 februari 2023


In de context van ons bezoek aan Curaçao – woonplaats van Marijke van 1987 tot 1995 – schreef ik het navolgende artikel.Trouw 26 januari 2023:


O.a. Algemeen Dagblad 18 januari 2023:


Het is mijn diepe overtuiging dat de ontwikkeling van onze democratie al een jaar of twintig grote zorgen baart. In dat verband voel ik mij buitengewoon verwant aan en verbonden met het gedachtegoed van Herman Tjeenk Willink.
Een oproep in de Volkskrant gaf mij de gelegenheid dit publiek te maken.
En dus… Volkskrant 29 december 2022:

Nogmaals: lezen dat boek! AanraderKwadraat.

Ook de opvolger: ‘Het tij tegen’ is verplichte kost voor bij de democratie betrokken burgers.


Het Parool 17 december 2022:


O.a. De Limburger 13 december 2022:


Het Parool 2 december 2022:


O.a. Het Parool 23 november 2022:

Enkele voorbeelden:In Trouw van 12 augustus 2022 werd de eerste versie van mijn inzichten omtrent de noodzakelijke omvorming van de Veiligheidsraad gepubliceerd. De tweede, verbeterde versie verscheen in het Brabants Dagblad van 3 november 2022:

Daar kwam de navolgende reactie op:

Uiteraard leverde ik bij Trouw een dupliek in maar die werd niet geplaatst.
In het Nederlands Juristenblad (nr. 35) van 11 november 2022 werd een verder uitgewerkte versie van dit artikel gepubliceerd.
Joris van de Riet (zie hierboven) gaf daarop in het Nederlands Juristenblad nr. 4 (27 januari 2023) een uitgewerkte repliek waarop ik weer mocht reageren in een naschrift.


Het Parool 1 november 2022:


Volkskrant 5 oktober 2022:


Naar aanleiding van de arrestatie van Jumbo-baas Eerdmans werd de navolgende Lezersbrief gepubliceerd (24 september 2022):  


Naar aanleiding van een publicatie in Trouw schreef ik over een variant op het twee-traps-kiessysteem dat door Paul Scholten (VVD, oud-burgemeester Arnhem) voorgesteld wordt. Het artikel werd door vele kranten geplaatst.


Onder andere de Telegraaf van 12 augustus 2022:


Tijdens de tocht van de FietsBroeders door Limburg en Vlaanderen werden weddenschappen afgesloten. Mijn weddenschap met Jaap (om een krat Duvel) leidde tot plaatsing in menige krant.
Leidsch Dagblad 6 augustus 2022:

Soortgelijk in het Brabants Dagblad. Daarop kwam – voorspelbare – repliek. Fons Knegtel (opinieredactie) gaf mij de gelegenheid tot dupliek:

Dupliek
Dat tussen droom en daad wetten in de weg staan en praktische bezwaren (Willem Elschot) ontslaat ons niet van de plicht om macht van corruptie te vrijwaren. En dus stelde ik acht jaar voor als maximale zittingstermijn voor publieke machthebbers (BD 11/8). Onze Minister-President is regeringsleider, daarin verschilt diens functie niet van die van de presidenten van de VS of Frankrijk (repliek Bert Groen, BD 16/8). Zie de statiefoto’s bij internationale bijeenkomsten van regeringsleiders. 
Het gaat mij niet om het aantal herbenoemingen, het gaat om opgeteld maximaal acht jaar. Ook voor een succesvolle MP of president is het dan tijd voor aflossing van de wacht. Als de acht jaar volgemaakt worden tijdens een kabinetsperiode kunnen de regeringscoalities gewoon een opvolger kiezen. De uitgezwaaide ex-MP vindt – zeker als die breed gewaardeerd wordt – ongetwijfeld elders betekenisvol emplooi. 
Het oplossen van zwaktes in onze democratie verdient al onze staatsrechtelijke creativiteit en denkkracht. De voorstellen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (2018) zijn ontoereikend. Daar kan ook de voortreffelijke argumentatie voor een kiesdrempel (Tom Baars, BD 16/8) van getuigen.
Ludo Grégoire (jurist Staats- en Bestuursrecht), Leiden. Geplaatst Brabants Dagblad: 20 augustus 2022. 

Op donderdag 1 december 2022 om 10u stond Jaap met een krat Duvel voor de deur…


Leidsch Dagblad (en andere kranten) 30 juli 2022:


Veel kranten (NRC, VK, AD, LD, Limburger) publiceerden mijn stukje over lobbyen:

Lobbyer Van Loo nam per mail contact met mij op:Uiteraard heb ik de uitnodiging aangenomen. Maar zelfs na herhaalde herinnering mijnerzijds heeft de heer Van Loo zijn aanbod niet gestand gedaan…


Sinds de publicaties in het NJB over de problematiek van de officiële Nederlandse feestdagen in relatie tot de Algemene Termijnenwet heb ik me verder ‘gespecialiseerd’ in deze thematiek en er vele deelpublicaties aan gewijd. Hieronder neem ik er een aantal op; het segment zal nog wel uitbreiden.

De Volkskrant O&D: 8 juni 2022:

Naar aanleiding van bovenstaande publicatie werd ik ge-smst, ge-appt én gebeld:


Ben niet op de uitnodiging ingegaan; ik was met de FietsBroeders onderweg (Vlaanderen Fietsroute) én Erik Samplonius bleek zich niet verdiept te hebben in de materie.


Een bijzonder Twitterbericht:

No comment… 😊  


Idem Leidsch Dagblad.


Algemeen Dagblad (als eerste) 11 mei 2022:

Vele kranten volgden. Grote bijval, vooral via LinkedIn.
Mijn lobby – ook bij mijn eigen uitgever ThiemeMeulenhoff – heeft tot op heden geen resultaat, helaas…


De versplintering ‘op links’ blijft aanleiding tot schrijfactie.
Het Parool 9 mei 2022:

Varianten in andere kranten.
Volkskrant 4 mei 2022:


Trouw 7 mei 2022:


Het Leidsch Dagblad (30 april 2022) en andere Mediahuiskranten plaatsten als eersten mijn artikel over kauwgom en ‘plastic peuken’:

Ik had foto’s toegevoegd:

Vele kranten volgden: Trouw, ND, BD, Parool.Veel kranten publiceerden mijn frustratie over het ‘gedoe’ bij Volt.
De Limburger 4 maart 2022:


De Volkskrant 22 februari 2022:


Trouw 21 februari 2022:


De Volkskrant 1 februari 2022:


Leidsch Dagblad 22 januari 2022:


Leidsch Dagblad 15 januari 2022:


Volkskrant 10 januari 2022:


Leidsch Dagblad 5 januari 2022:

De ‘Mondriaanklinker’ blijkt speciaal voor mij gemaakt/geplaatst te zijn. Dat zit zo.
Ik had aan Caroline van MEStreetart gevraagd of ik zo’n soort klinker mocht komen maken op hun workshop van 17 april 2022. Dat kon niet. Vervolgens…
Mijn mail (19 juni 2022):

‘Dag Caroline,
Tot mijn verrassing zag ik gisteren in het Rembrandtpark dicht bij TABU een klinker in de bestrating zitten die dichtbij de eerder door mij aan jullie voorgestelde ‘MondriaanMozaïekKlinker’ komt.
Ik ga er maar van uit dat hier niet sprake is van ideeënplagiaat.
Hij is mooi.’

Per kerende post Caroline’s antwoord:

‘Ha Ludo,
Wij hebben de steen speciaal voor jou gemaakt vanwege je publicaties en dachten dat we hem op de plek hadden gelegd waar jij bedoelde, vlak bij Tabu…..’


Na het beschikbaar komen van meerdere werkzame Covid-vaccins riep ik op tot solidariteit. Vele publicaties, voorbeeld:


Het Parool 17 november 2021:

Ik mailde mijn observatie aan het Ministerie van Algemene Zaken en ontving het navolgende antwoord:
Gevolg? Na het aantreden van Ernst Kuipers:


De Volkskrant had onder de titel ‘Nee, deze woordgrap dan’ een rubriek waarbij lezers voorbeelden konden aanleveren van al dan niet geslaagde woordgrappen in de publieke ruimte.
En dus 5 mei 2021:

Deze – veel oudere – is aanmerkelijk geslaagder (23 juli 2020):
De Volkskrant 22 november 2021:


Volkskrant, 16 oktober 2021 (Ludo 70 jaar 😊 ):

Dit stuk werd in vele kranten geplaatst.
Voor de onderbouwing van dergelijke ‘geluksparameters’ verwijs ik graag naar een samenhangend artikel hierover.


Leidsch Dagblad 9 oktober 2021:

Leidsch Dagblad 23 oktober 2021:Op 28 oktober 2021 mailde ik aan het Leidsch Dagblad het stuk ‘Vermijdbare verloedering (3)’; niet geplaatst.  


Trouw 8 oktober 2021:

Maar mijn mooiste publicatie over deze problematiek was in het iconische wielertijdschrift De Muur. Bert Wagendorp stelde de ruimte van zijn openingscolumn van mei 2022 aan mij hiervoor beschikbaar.


Volkskrant 9 september 2021:Kanotities juni 2021:


Volkskrant 6 maart 2021:


Het AD van 4 februari 2021:


Gegeven de diagnose ‘aortakleptransplantatie geïndiceerd’ in combinatie met de krapte op de IC werd ik voor het Leidsch Dagblad geïnterviewd door Ilona Bos. Publicatie op 30 januari 2021:


Het Parool 18 januari 2021:Volkskrant 9 oktober 2020:


Volkskrant 17 september 2020:


25 augustus 2020:


Volkskrant, 24 augustus 2020:


In november 2020 schreef ik voor de website ‘Verkeerskunde’ een uitvoerig blog over fietsinfrastructuur onder de titel: ‘Oproep aan de politiek en onszelf: kom met een Deltaplan Fietsmobiliteit.’ Onder andere Jan Gijlers reageerde op de websitepublicatie (zie aldaar onderaan); op mijn beurt nodigde ik hem uit de pen ter hand te nemen.

Het betreffende stuk was/is een verdere uitwerking van een aantal publicaties over fietsinfrastructuur waaronder in het Leidsch Dagblad van 4 juli 2020:


Volkskrant 3 juli 2020:


Leidsch Dagblad 20 juni 2020:


Over het koningshuis heb ik – overtuigd republikein – ook geschreven 😊 .

Volkskrant 29 april 2020:

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Volkskrant 28 februari 2020:


3 maart 2020:


Volkskrant 8 juli 2019 (fanmail 2):


Volkskrant 31 mei 2019 (fanmail 1):


Volkskrant 11 december 2018:Mijn Lezersbrief van 12 december 2018:


Volkskrant, zaterdag 9 juni 2018: 

De brief verdiende een leuke page header:


In mei 2018 werd mijn eerste Brexit-U-turn lezersbrief in de Volkskrant gepubliceerd:


Het leek mij leuk en gepast om te kijken of The Guardian zo’n brief ook zou publiceren. Met succes (september 2018):

De Brexit en de negatieve gevolgen daarvan voor het Verenigd Koninkrijk bleven een ’trigger’ voor het inzenden van varianten aan allerlei kranten. Vele daarvan werden geplaatst.


Volkskrant, 1 mei 2017:


Volkskrant 9 januari 2016:

Daarop kwam op 13 januari 2016 de navolgende reactie:

Ik schreef de navolgende – helaas niet geplaatste – dupliek:

Jammer Joyce?
Waarop Joyce Klarenbeek (Geachte Redactie, gisteren) de opvatting baseert dat sneeuwkettingen niet op ijzel/ijs zouden werken wordt niet vermeld. Mijn advies aan zorgprofessionals om bij ijzel de eigen veiligheid centraal te stellen en dus sneeuwkettingen om de banden te leggen is gebaseerd op ervaring maar vooral op de resultaten van de (jaarlijkse) sneeuwkettingentesten, ook van onze ANWB. Hierbij is expliciet gekeken naar de werkzaamheid op ijs/ijzel. Kan de voortreffelijke VK-rubriek ‘Klopt dit wel?’ (Sir Edmund) hier zaterdag nog een leuk stukje aan wijden? 

Zowel het gebruik van sneeuwkettingen als dat van spijkerbanden is in Nederland volgens de ‘Regeling Voertuigen’ verboden. Dit verbod is gemotiveerd door de onevenredige schade die wegdek en wegmarkering ondervinden bij grootschalig gebruik. De ‘Regeling Voertuigen’ laat ruimte voor ontheffingen; een wetswijziging is daarvoor niet nodig. Een ontheffingsgrond voor het gebruik van sneeuwkettingen door zorgverleners (in het voorbeeld: chirurgen onderweg naar het ziekenhuis in Leeuwarden) en spijkerbanden door de hulpdiensten kan gevonden worden in het geval van evidente gladheid door bijvoorbeeld ijzel. Het minieme gevolg voor het wegdek weegt dan immers niet op tegen de veiligheid en de effectiviteit van de zorgverleners en de medewerkers van onze hulpdiensten. Dat aspect moet immers in alle gevallen voorop staan.
Ludo Grégoire, Alkmaar


Hieronder mijn eerste Lezersbrief:


Van 1994 t/m 1996 was ik – in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) landelijk organisator en coördinator van de LHV/NHG-discussiecampagne ‘Keuzen in de Zorg’. Op ongeveer 130 plaatsen verdeeld over Nederland werd met consumenten en professionals van gedachten gewisseld over het rapport van de Commissie Dunning.
Volkskrantjournalist Suzanne Baart interviewde mij over dit project: “Patiënten praten in gespreksgroepen over onnodig medisch handelen. ‘Zinloos’ onderzoek arts vaak populair.”